Concerten 'Voor altijd'

Troostrijke koormuziek rond Allerzielen

De hedendaagse tradities rondom Allerzielen, de dag waarop we onze overleden dierbaren herdenken, zijn niet meer alleen kerkelijk van aard. De een herdenkt door te bidden of een mis bij te wonen, de ander door een kaarsje aan te steken, verhalen te vertellen óf door naar mooie muziek te luisteren. Muziek die herinneringen en een glimlach oproept, verbindingen tot stand brengt en troost kan bieden. In het concert “Voor Altijd” nemen we u graag mee op deze reis.
Van de prachtige barokmuziek van Heinrich Schütz (Verleih uns Frieden, Meine Seele, e.a.) waarin de vergankelijkheid van het aardse tranendal en eeuwigheid van het hemelse paradijs een thema is, via het jubelende Kyrie en Gloria uit de Missa Corona Virginum van de Weense Johann Caspar Kerll naar het romantische en ontroerende Abendlied van Joseph Rheinberger. Ook nieuwere muziek rond het thema vergankelijkheid staat op het programma, zoals Cantate de la Paix van Darius Milhaud en The Deer’s cry van Arvo Pärt.
Is het een verdrietig concert? Integendeel! Juist in deze coronaperiode, waarin de eindigheid van het leven heel concreet is, maakt dat het zingen van en het luisteren naar muziek over dit thema troost biedt. Ook al staan de zangers verder uit elkaar en ook al zit het publiek verspreid in de kerk, muziek brengt verbinding tot stand. Projectkoor Festina Lente wil het gevoel van verbondenheid graag met u delen!

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten dat onze concerten van 23 oktober in Deventer en 25 oktober in Nijmegen worden afgelast.

Wat is Festina Lente ?

Projectkoor Festina Lente streeft naar grote muzikale kwaliteit, koorklank en expressie. Onder de bezielende leiding van Dirkjan Horringa wordt er gewerkt met zeer gevorderde amateurzangers en beroepsmusici. Solo-delen worden vaak zelf door koorleden uitgevoerd. Standplaats is Arnhem, maar deelnemers komen uit de wijde omgeving. Het koor specialiseert zich in werken uit de Renaissance en Barok, maar maakt ook uitstapjes naar meer hedendaagse muziek. Zowel geestelijke als wereldlijke stukken worden ten gehore gebracht, waarbij men steeds op zoek is naar bijzondere werken of zelden uitgevoerde muziek. Binnen diverse projecten probeert men ook interdisciplinair samen te werken met andere kunstrichtingen. Het doel is om twee á drie keer per jaar projecten te organiseren waarvoor zangers zich kunnen opgeven.

Projectkoor Festina Lente wil koormuziek op hoog niveau ten gehore brengen en zangers de kans geven zich verder te ontwikkelen. Door op projectbasis te werken kunnen er steeds nieuwe zangers met het zingen onder leiding van dirigent Dirkjan Horringa kennis maken, rondom een vaste kern van bezetting. Er wordt gestreefd naar 2 tot 3 projecten per kalenderjaar.

Projectkoor Festina Lente streeft naar grote muzikale kwaliteit, koorklank en expressie. Onder de bezielende leiding van Dirkjan Horringa wordt er gewerkt met zeer gevorderde amateurzangers en beroepsmusici. Solo-delen worden vaak zelf door koorleden uitgevoerd. Standplaats is Arnhem, maar deelnemers komen uit de wijde omgeving. Het koor specialiseert zich in werken uit de Renaissance en Barok, maar maakt ook uitstapjes naar meer hedendaagse muziek. Zowel geestelijke als wereldlijke stukken worden ten gehore gebracht, waarbij men steeds op zoek is naar bijzondere werken of zelden uitgevoerde muziek. Binnen diverse projecten probeert men ook interdisciplinair samen te werken met andere kunstrichtingen. Het doel is om twee á drie keer per jaar projecten te organiseren waarvoor zangers zich kunnen opgeven.

Projectkoor Festina Lente wil koormuziek op hoog niveau ten gehore brengen en zangers de kans geven zich verder te ontwikkelen. Door op projectbasis te werken kunnen er steeds nieuwe zangers met het zingen onder leiding van dirigent Dirkjan Horringa kennis maken, rondom een vaste kern van bezetting. Er wordt gestreefd naar 2 tot 3 projecten per kalenderjaar.